Snerydning

Glatte og snedækkede fortove og veje, er ikke alene upraktiske at færdes på, men kan også være farligt for både gående og færdsels-trafikanter. Med det velkendte vekslende vintervejr vi kender i Danmark, kan det være en hyppig nødvendighed, med snerydning.

Hvad enten det drejer sig om fortovet, veje, parkeringspladser, opholdsarealer eller indkørsler, står vi klar til at hjælpe med skovlen. 

Vi både rydder sneen, uanset om det er for private, virksomheder eller den offentlige sektor,  og salter/sander efterfølgende, så der undgås fald- eller færdselsuheld. 

Få tilbud

Så nemt får du rent fortorv

01. Vi vurderer opgaven

Når du kontakter os for et tilbud, kommer vi altid ud og ser opgaven for at vurdere omfanget af opgaven.

02. Vi giver et tilbud

Når vi har vurderet opgaven, sender vi efterfølgende et skriftligt tilbud på opgaven via mail.

03. Vi udfører arbejdet

Når du har accepteret tilbuddet, møder vi op på det aftale tidspunkt for at udfører arbejdet.

Kontakt os for tilbud

Trappe rengøring